ตอบคำถาม คลิ๊ก

คำถาม : ขอความอนุเคราะห์ปิดทางน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม

ด้วยคนในบ้านปอนหมู่ที่6 จำนวน 5 รายได้รับผลกระทบจากน้ำน่านไหลท่วมพื้นที่รับประโยชน์ ในช่วงฤดูฝน ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย จึงขอความอนุเคราะห์ อบต.ช่วยปิดทางน้ำออกจากกล่องเกเบี้ยนตรงสวน นายบุญเหลี่ยม สะท้าน

ผู้ถาม บ้านปอน หมู่ที่ 6 (.*) [31 May 2018 11:06]
Error