ตอบคำถาม คลิ๊ก

คำถาม : ขอรับการช่วยเหลือนายไสว ภิวงศ์

ขอประสานงานเบื้องต้น ขอรับการช่วยเหลือนายไสว ภิวงศ์ ผู้ป่วยเรื้อรัง โรครูมาตอย โรคเก๊าท์ โรคเบาหวาน ส่วนหนังสือจะแจ้งส่ง อบต.ปอนต่อไปครับ

ผู้ถาม นายพูลทรัพย์ภสิทธิ์ ภิวงศ์ (.*) [31 May 2018 10:45]
Error