เที่ยวบ้านหล่ายทุ่ง
พักโฮมสเตย์สัมผัสวิถีชุมชนชาวไทลื้อแท้ๆ
.
ชื่อที่พัก เฮือนไทลื้อบ้านหล่ายทุ่ง
ที่อยู่ 8 หมู่ 3 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
คุณชนิกา โสดานาฏ (ผู้ประสานงาน) โทรศัพท์: 084 809 1446
จากตัวเมืองน่านให้เดินทางตามเส้นทางหลวง 101 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ถึงบ้านหล่ายทุ่งระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทางสาย น่าน-ปอน และสาย น่าน-เฉลิมพระเกียรติ
โปรแกรมการท่องเที่ยว
ช่วงเช้า : ชมและเรียนรู้วิธีการทอผ้า ณ กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง
ชมและเรียนรู้วิธีการมัดย้อมผ้าสีธรรมชาติ
ชมและเรียนรู้วิธีการตัดตุงไชยโชค
ช่วงบ่าย : ร่วมกิจกรรมเย็บมะกอนแอ่นจากเศษผ้า (ของละเล่นพื้นบ้าน)
ร่วมกิจกรรมทำพวงกุญแจป็อกชายตุงจากไม้โล้